Adatgyűjtés, adatkezelés


Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatók kifejezetten és önként adtak meg. A honlapra látogatóktól korlátozott körben gyűjtünk adatokat, például név, beosztás, munkahelyi cím, e-mail cím, fax- és telefonszám.
A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a honlap nyilvánosan hozzáférhető részein. A honlap látogatója azonban dönthet úgy, hogy megad bizonyos adatokat - úgymint név, beosztás, munkahelyi cím, munkahelyi e-mail cím és telefonszám.
A látogatók a weboldalon keresztül e-mailt is küldhetnek részünkre. Az így küldött üzenetek tartalmazzák a küldő felhasználó nevét, e-mail címét, valamint minden olyan információt, amelyet velünk az üzenet szövegében meg kíván osztani.
A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat.

Az adatok felhasználása


Weboldalainkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

Adatkezelő


Ezen weboldal üzemeltetője, az A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Kft.(melyek székhelye 1085 Budapest, Űllői t 16/b. 2em. 11.), a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősülnek, és ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezelik.

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása


Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.
Az A-GENI Kft. a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűnüldözési hatóságoknak, szabályozó vagy egyéb kormányzati szerveknek vagy más harmadik félnek, amennyiben azt számunkra törvény írja elő.