• Gazdasági társaságok állandó könyvvizsgálata
 • Költségvetési szervek könyvvizsgálata
 • IFRS szerinti beszámoló könyvvizsgálata
 • EU forrásokból támogatott pályázatok könyvvizsgálata
 • Magyar költségvetési forrásokból támogatott pályázatok könyvvizsgálata
 • Átalakulások (Beolvadás, szétválás, kiválás, szervezeti forma változtatás) könyvvizsgálata
 • Konszolidált beszámoló könyvvizsgálata
 • Transzferár nyilvántartások teljeskörű dokumentációjának elkészítése
 • Adótanácsadás általános és speciális kérdésekben,
 • Adótanácsadás nemzetközi adózás területén
 • Adószakértői tevékenység
 • Általános számviteli és ügyviteli tanácsadás